Komplet ošetrenie 4 technológie

80 €
/ CCA 90 MIN
Rádiofrekvencia + LED terapia + elektrostimulácia + perkutánne prúdenie